18-stka wystrój

Wystrój wykonany przez zamawiających